Giá rẻ hàng ngày, hài lòng khi bay

Chính sách đặt giữ chỗ qua hệ thống Jetstar

Nhằm hỗ trợ quý đại lý và các bạn booker tránh các sai sót trong quá trình đặt giữ chỗ thông qua hệ thống của Jetstar, Phòng Phát triển bán gửi lại tài liệu đã được giới thiệu trong buổi hội thảo ngày 26-5 vừa qua.