Giá rẻ hàng ngày, hài lòng khi bay

THÔNG BÁO MỞ BÁN & KHAI THÁC 03 ĐƯỜNG BAY MỚI: DADPQC, DADVII, DADTHD

Kính gửi: Quý Đại lý,

Jetstar Pacific (BL) xin thông báo về việc mở bán và khai thác các đường bay mới Đà Nẵng – Phú Quốc, Đà Nẵng – Vinh, Đà Nẵng – Thanh Hóa như sau:

Đường bay

Chặng

Số hiệu

Giờ bay

Tần suất

Loại tàu

Ngày mở bán

Ngày bắt đầu khai thác

DADVII

DADVII

BL846

11:10 – 12:20

Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật

A320/180

10-04-19

19-04-19

VIIDAD

BL845

09:25 – 10:35 

Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật

A320/180

DADTHD

DADTHD

BL844

15:55 – 17:10

Thứ 2, Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

A320/180

15-04-19

25-05-19

THDDAD

BL843

17:45 – 19:05

Thứ 2, Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

A320/180

DADPQC

DADPQC

BL839

16:30 – 18:25

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật

A320/180

15-04-19

24-05-19

PQCDAD

BL840

19:00 – 20:50

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật

A320/180

Quý đại lý vui lòng cập nhật thông tin và triển khai đến mạng bán của mình.

Kính chúc Quý đại lý bán tốt trong thời gian sắp tới.

Jetstar xin trân trọng cảm ơn