Giá rẻ hàng ngày, hài lòng khi bay

[JetstarPacific] Mở bán vé khuyến mãi “Valentine’s Day”

Kính gửi Quý Đại lý,

Jetstar Pacific mở bán vé khuyến mại nhân ngày “Valentine’s Day” cho một số hành trình với giá vé chỉ từ 42,000đ, cụ thể như sau:

Chặng bay

Giai đoạn 1

Giá chiều về

Loại giá vé

SGNHAN

10-Sep-19

15-Oct-19

142,000

Tiết kiệm (Starter)

SGNTHD

10-Sep-19

15-Oct-19

142,000

Tiết kiệm (Starter)

SGNVII

10-Sep-19

15-Oct-19

142,000

Tiết kiệm (Starter)

SGNHPH

10-Sep-19

15-Oct-19

142,000

Tiết kiệm (Starter)

SGNDAD

10-Sep-19

15-Oct-19

142,000

Tiết kiệm (Starter)

SGNPQC

10-Sep-19

15-Oct-19

142,000

Tiết kiệm (Starter)

SGNHAN

15-Feb-19

3-Mar-19

142,000

Tiết kiệm (Starter)

SGNTHD

15-Feb-19

3-Mar-19

142,000

Tiết kiệm (Starter)

SGNVII

15-Feb-19

3-Mar-19

142,000

Tiết kiệm (Starter)

SGNHPH

15-Feb-19

3-Mar-19

142,000

Tiết kiệm (Starter)

SGNVDH

15-Feb-19

3-Mar-19

142,000

Tiết kiệm (Starter)

SGNUIH

15-Feb-19

3-Mar-19

42,000

Tiết kiệm (Starter)

SGNVCL

15-Feb-19

3-Mar-19

42,000

Tiết kiệm (Starter)

SGNHUI

15-Feb-19

3-Mar-19

42,000

Tiết kiệm (Starter)

SGNDAD

15-Feb-19

3-Mar-19

42,000

Tiết kiệm (Starter)

SGNTBB

15-Feb-19

3-Mar-19

42,000

Tiết kiệm (Starter)

SGNBMV

15-Feb-19

3-Mar-19

42,000

Tiết kiệm (Starter)

SGNPXU

15-Feb-19

3-Mar-19

42,000

Tiết kiệm (Starter)

Lưu ý: Giá này chưa gồm thuế, phí. (Không áp dụng giai đoạn cao điểm, cuối tuần, ngày lễ tết.)’’