Giá rẻ hàng ngày, hài lòng khi bay

LỊCH BAY CÁC ĐƯỜNG BAY QUỐC TẾ BL TỪ 31/03/2019 ĐẾN 26/10/2019

Kính gửi: Quý Đại lý,

Jetstar Pacific (BL) xin thông báo về lịch bay các chuyến Quốc tế của BL từ 31/03/2019 đến 26/10/2019 như sau:

Chặng

Số hiệu chuyến bay

Giờ khởi hành

Giờ đến

Tần suất

Loại tàu

 

       

 

SGNBKK

BL131

13:10

14:40

Hàng ngày

A320/180

BL133

12:00

13:30

Hàng ngày

A320/180

BKKSGN

BL130

15:25

17:05

Hàng ngày

A320/180

BL132

14:20

16:00

Hàng ngày

A320/180

 

       

 

SGNSIN

BL111

7:10

10:10

Hàng ngày

A320/180

3K556

8:55

11:55

Hàng ngày

A320/180

3K558

15:35

18:40

Hàng ngày

A320/180

3K552

21:40

0:40

Hàng ngày

A320/180

SINSGN

3K555

7:10

8:15

Hàng ngày

A320/180

BL110

11:00

12:05

Hàng ngày

A320/180

3K557

13:50

14:55

Hàng ngày

A320/180

3K551

19:50

21:00

Hàng ngày

A320/180

 

       

 

SGNCAN

BL154

22:45

2:35

Thứ 3, Thứ 4, Thứ 6, Thứ 7, Chủ nhật

A320/180

CANSGN

BL155

3:35

5:20

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 7, Chủ nhật

A320/180

 

       

 

HANCAN

BL150

23:45

2:25

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật

A320/180

CANHAN

BL151

3:25

4:30

Thứ 2, Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

A320/180

 

       

 

DADTPE

BL140

9:20

12:55

Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Chủ nhật

A320/180

TPEDAD

BL141

13:55

15:30

Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Chủ nhật

A320/180

 

       

 

HANHKG

BL160

9:35

12:25

Thứ 2, Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7, Chủ nhật

A320/180

HKGHAN

BL161

13:30

14:30

Thứ 2, Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7, Chủ nhật

A320/180

 

       

 

DADHKG

BL164

10:30

13:15

Thứ 2, Thứ 6, Thứ 7

A320/180

10:15

13:00

Thứ 3

A320/180

12:55

15:40

Thứ 4

A320/180

HKGDAD

BL165

14:15

15:00

Thứ 2, Thứ 3, Thứ 6, Thứ 7

A320/180

16:40

17:15

Thứ 4

A320/180

 

       

Xem các tin tức khác