Giá rẻ hàng ngày, hài lòng khi bay

THÔNG BÁO CÁC CHUYẾN SGN-CXR-SGN MỚI LOAD

Kính gửi Quý Đại lý,

Jetstar Pacific xin thông báo đến Quý Đại lý các chuyến bay SGN-CXR-SGN mới load thêm trong giai đoạn tháng 1/2019 đến tháng 3/2019 để phục vụ nhu cầu đi lại, với giá mở bán cạnh tranh:

Số hiệu BL

Số hiệu
VN*

Nơi khởi
hành

Giờ khởi hành

Nơi đến

Giờ đến

Ngày khai thác

Tần suất

Từ ngày

Đến ngày

BL382

VN4718

SGN

16:00

CXR

17:10

10-Jan-19

15-Jan-19

Thứ 3, Thứ 5

BL382

VN4718

SGN

14:55

CXR

16:05

19-Jan-19

24-Jan-19

Thứ 5, Thứ 7

BL382

VN4718

SGN

16:00

CXR

17:10

02-Feb-19

07-Feb-19

Thứ 5, Thứ 7

BL382

VN4718

SGN

16:00

CXR

17:10

12-Feb-19

16-Feb-19

Thứ 3, Thứ 7

BL382

VN4718

SGN

16:00

CXR

17:10

21-Feb-19

26-Feb-19

Thứ 3, Thứ 5

BL384

VN4720

SGN

16:00

CXR

17:10

19-Jan-19

24-Jan-19

Thứ 5, Thứ 7

BL384

VN4720

SGN

16:00

CXR

17:10

29-Jan-19

29-Jan-19

Thứ 3

BL392

VN4728

SGN

21:00

CXR

22:10

01-Mar-19

01-Mar-19

Thứ 6

BL380

VN4716

SGN

14:55

CXR

16:05

02-Mar-19

07-Mar-19

Thứ 5, Thứ 7

BL380

VN4716

SGN

14:55

CXR

16:05

12-Mar-19

16-Mar-19

Thứ 3, Thứ 7

BL380

VN4716

SGN

14:55

CXR

16:05

21-Mar-19

26-Mar-19

Thứ 3, Thứ 5

BL380

VN4716

SGN

14:55

CXR

16:05

30-Mar-19

30-Mar-19

Thứ 7

BL361

VN4705

CXR

2:05

SGN

3:10

11-Jan-19

11-Jan-19

Thứ 6

BL361

VN4705

CXR

0:20

SGN

1:25

16-Jan-19

16-Jan-19

Thứ 4

BL363

VN4109

CXR

5:50

SGN

6:55

19-Jan-19

19-Jan-19

Thứ 7

BL361

VN4705

CXR

3:00

SGN

4:05

20-Jan-19

20-Jan-19

Chủ nhật

BL361

VN4705

CXR

6:20

SGN

7:25

24-Jan-19

24-Jan-19

Thứ 5

BL391

VN4727

CXR

0:20

SGN

1:25

Xem các tin tức khác