Giá rẻ hàng ngày, hài lòng khi bay

JETSTAR KHUYẾN CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẶT, GIỮ CHỖ TRÁI QUY ĐỊNH

Kính gửi Quý Đại lý,

Jetstar xin khuyến cáo Quý Đại lý các nội dung như sau:

Đại lý không được tiến hành những hoạt động đặt, giữ chỗ trái với quy định của hãng như:

  • Dùng các phần mềm robot, crawler (hay các phần mềm tương tự) để tiến hành kiểm tra giá vé, book và/hoặc thanh toán vé mà không trực tiếp đăng nhập vào trang đại lý của Jetstar;
  • Dùng các phần mềm robot, crawler (hay các phần mềm tương tự) để tiến hành book vé hàng loạt với mục đích giữ chỗ khống trên chuyến bay;
  • Cung cấp user cho các Đại lý con để thực hiện book vé, thay đổi đặt vé bằng các phần mềm robot, crawler (hay các phần mềm tương tự) trên hệ thống đại lý Jetstar.
  • Nếu Đại lý không tuân thủ theo khuyến cáo trên, Jetstar sẽ tiến hành khóa Mã đại lý (User Master) mà không cần thông báo trước.

Thông báo này có hiệu lực áp dụng từ ngày 24/10/2018.

Quý Đại lý vui lòng nắm thông tin và triển khai cho mạng bán.

Cảm ơn Quý Đại lý