Giá rẻ hàng ngày, hài lòng khi bay

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN GIỮ CHỖ (HOLD) ĐỐI VỚI AGENT HUB VÀ API

Kính gửi Quý Đại lý,

Jetstar xin thông báo Quý Đại lý về việc điều chỉnh thời gian giữ (hold) chỗ, cụ thể như sau:

Time limit hiện tại

Time limit mới

24 giờ từ lúc đặt chỗ và 24 giờ trước giờ khởi hành,
tùy điều kiện nào đến trước

12 giờ từ lúc đặt chỗ và 24 giờ trước giờ khởi hành,
tùy điều kiện nào đến trước

Các kênh áp dụng: các đặt giữ chỗ tạo trên Cổng đại lý Jetstar Agent Hub và API.

 Thời gian áp dụng: từ ngày 24/10/2018.

 Quý Đại lý vui lòng nắm thông tin và triển khai cho mạng bán.

 Cảm ơn Quý Đại lý.