Giá rẻ hàng ngày, hài lòng khi bay

Tổng hợp nội dung về chính sách đặt giữ chỗ của Jetstar được giới thiệu trong Hội Thảo Nghiệp Vụ Đại lý 26-5-2018.